Lịch công tác tuần36

Tháng Năm 16, 2022 4:06 chiều

Tuần 36 ( từ 16/05/2022 – 22/05/2022 )  

                                     Trực tuần:  LỚP  4C                                  

THỨ NGÀY SÁNG  CHIỀU TRỰC BAN
SÁNG  CHIỀU
HAI 16/05 – Lên lớp

– Giao ban đầu tuần

 – Lên lớp

– Nộp bài thi Đại sứ văn hóa đọc: 5A,5C,4B

– Nộp bài dự thi CCB: Hường, D. Anh, Dung, Xuân, Hiền.

Nộp bổ sung bản kê khai thông tin cá nhân: K. Thúy, Hường, Hiền.

HP – VP HP – VP
BA 17/05 – Lên lớp  – Lên lớp: Dạy 4C ( Hạnh),5B ( Diệu)

– Đưa HS đi thi tại Nam Chấn: (Ninh)

– Coi, chấm thi TTT; Hùng biện TA lớp 3 tại Nam Đào: Liên,

K. Thúy, Hương

HP- VP HP – VP
18/05  – Kiểm tra cuối năm:

+ Toán, T. Việt( Lớp 1, 2)

+ Toán, T. Việt,T.Anh ( Lớp 3,4,5)

– Học sinh nghỉ

–  Chấm bài kiểm tra cuối năm

HP – VP  HP- VP
NĂM 19/05 – HS nghỉ

– Thi KUDO tại TH Nam Tiến ( BGH, Tổ trưởng, tổ phó) đi dự

GV, NV đến trường làm việc

– Lên lớp

– Tổng hợp kết quả kiểm tra cuối năm: Nguyệt

HP –
VP
HP – VP
SÁU 20/05 – Lên lớp

– Thi viết chữ đúng và đẹp

 lớp 1

– Lên lớp

-Thi TTT cấp trường

HP – VP HP – VP
BẨY 21/05 – SHCLB   HP – VP  HP
CN 22/05