Lịch công tác tuần 37

Tháng Năm 25, 2022 9:00 sáng

Tuần 37 ( từ 23/05/2022 – 28/05/2022 )  

                                     Trực tuần:  LỚP  3A                                 

THỨ NGÀY SÁNG  CHIỀU TRỰC BAN
SÁNG  CHIỀU
HAI 23/05        Lên lớp

Giao ban đầu tuần

Quyết toán các quỹ

Duyệt khen thưởng các lớp HP – VP HP – VP
BA 24/05     Lên lớp

In giấy khen

    Duyệt HTCTTH lớp 5

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cuối năm

HP- VP HP – VP
25/05 Họp chi hội trưởng các lớp

Từ 7h30p đến 8h30p

Họp PHHS các lớp –

Từ 8h30

Chuẩn bị các điều kiện tổng kết năm học HP – VP  HP- VP
NĂM 26/05 TỔNG KẾT NĂM HỌC Họp bình xét thi đua HP –
VP
HP – VP
SÁU 27/05  

Đánh giá xếp loại CNN – VC

   Đánh giá xếp loại CNN – VC HP – VP HP – VP
BẨY 28/05 Hoàn thành hồ sơ đánh giá xếp loại CC VC – CNN

Thành phần : BGH – VP – TTCM

  HP – VP  HP
CN 29/05