Lịch công tác tuần 34

Tháng Năm 5, 2022 8:43 sáng

Tuần 34 ( từ 02/05/2022 – 08/05/2022 )  

                                     Trực tuần:  LỚP  4A                                  

THỨ NGÀY SÁNG  CHIỀU TRỰC BAN
SÁNG  CHIỀU
HAI 02/05 Nghỉ 30/4 và 1/5     Nghỉ 30/4 và 1/5
HP – VP HP – VP
BA 03/05 Nghỉ 30/4 và 1/5      Nghỉ 30/4 và 1/5 HP- VP HP – VP
04/05    

  • Lên lớp

PGD Kiểm tra chuyên đề chuẩn bị cho đón Thanh tra SGD

  • Lên lớp

-PGD Kiểm tra chuyên đề chuẩn bị cho đón Thanh tra SGD

HP – VP  HP- VP
NĂM 05/05
  • Lên lớp

PGD Kiểm tra chuyên đề chuẩn bị cho đón Thanh tra SGD

  • Lên lớp

PGD Kiểm tra chuyên đề chuẩn bị cho đón Thanh tra SGD

HP –
VP
HP – VP
SÁU 06/05  

  • Lên lớp

– Tập huấn CNTT

– Duyệt danh sách chữ đúng và đẹp cấp huyện

  • Lên lớp

– Tập huấn CNTT

– Duyệt danh sách chữ đúng và đẹp cấp huyện tại PGD

( Cô Hoa)

HP – VP HP – VP
BẨY 07/05 SHCLB       CLBTTT lớp 3,4,5 HP – VP  HP
CN 08/05