Lịch công tác tuần 33

Tháng Năm 5, 2022 8:24 sáng

Tuần 33 ( từ 25/04/2022 – 30/04/2022 )  

                                     Trực tuần:  LỚP  5C                                  

THỨ NGÀY SÁNG  CHIỀU TRỰC BAN
SÁNG  CHIỀU
HAI 25/04
  • HS Lên lớp
  • Giờ ra chơi : Giao ban đầu tuần.

8h30 – 9h30 HS lớp 5 tiêm văcxin tại TH N.Hùng(Cô Hoa, Thắm quản lý tiêm)

   

  • Lên lớp

– Tổng hợp điểm khảo sát khối 2,3,4.

 – Các lớp viết bài số 8 Chữ đẹp

HP – VP HP – VP
BA 26/04
  • Lên lớp

– Nộp KH, báo cáo triển khai ngày hội sách (cô Nguyệt)

       – Lên lớp HP- VP HP – VP
27/04      

  • Lên lớp
  • Nộp kết quả khảo sát lớp 2,3,4 ( Cô Hoa)
– SHCLB

– Cô Thắm họp Đảng tại xã

– 15h – 15h30 hội ý CBGV

HP – VP  HP- VP
NĂM 28/04
  • Lên lớp

  – Họp tại LĐLĐ huyện ( cô D. Thúy)

Ngọc Anh dạy 5A 2 tiết cuối

  • 7h30 – 8h30 HS lớp 3 tiêm văcxin tại TH Nam Hùng( Cô Hoa, Ninh quản lý HS tiêm)
  • Cô Thắm đi tiêm cho HS tại TH Nam Hùng
– Lên lớp HP –
VP
HP – VP
SÁU 29/04  

  • Lên lớp

Thu bài Viết chữ đẹp khối 2,3,4,5

– Lên lớp HP – VP HP – VP
BẨY 30/04 Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ( 4 ngày từ 30/4 – 3/4)       HP – VP  HP
CN 01/05