Lịch công tác tuần 32

Tháng Tư 18, 2022 4:39 chiều

Tuần 32 ( từ 18/04/2022 – 24/04/2022 )  

                                     Trực tuần:  LỚP  5B                                  

THỨ NGÀY SÁNG  CHIỀU TRỰC BAN
SÁNG  CHIỀU
HAI 18/04 – Lên lớp– Giờ ra chơi : Giao ban đầu tuần.

– Dự hội nghị trực tuyến chuyên đề năm 2022 (Cô Hoa)

     – Lên lớp
HP – VP HP – VP
BA 19/04 – Lên lớpCô Oanh nghỉ (CP): cả ngày        – Lên lớp– Dạy 3A: N.Anh

Cô Hoa nhận đề K2,3,4,5 tại PGD

HP- VP HP – VP
20/04      – Lớp 1,2,3,4 nghỉ– Khảo sát K5 : Đi Nam Hải( Cô Hoa, D.Thúy, Liên)
N.Hùng đến N.Toàn: (Cô Thắm, V.Anh)
– Lên lớp: Học TKB sáng thứ tư HP – VP  HP- VP
NĂM 21/04  – Lên lớp  – Chấm lớp 5 tại N.Hồng ( Cô D. Thúy , Liên)Dạy 5A: Ninh, 5B: Hương – Lên lớp HP –
VP
HP – VP
SÁU 22/04    Khối 1, 5 nghỉKhảo sát khối 2,3,4,5 – Lên lớp HP – VP HP – VP
BẨY 23/04 – Chấm bài khảo sát K2,3,4: Toàn trường làm việc.       CLB “ Toán tuổi thơ khối 3,4,5 HP – VP  HP
CN 24/04