Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020

Tháng Mười 22, 2019 8:15 sáng

Một số hình ảnh tại “Hội nghị Cán bộ – Công chức, viên chức năm học 2019 – 2020

71948507_1413420245474239_6708808864189382656_o

 

72178718_1413420185474245_4941746687392612352_o

71579889_1413420518807545_173702985849765888_o

71401967_1413420658807531_8855163631575236608_o