THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II

Tháng Năm 3, 2017 10:01 sáng

       Để chuẩn bị cho kì thi hết học kỳ II vào ngày 16, 17/ 5/ 2017, nhà trường đề nghị các bậc phụ huynh đôn đốc các con tập trung ôn tập, chuẩn bị mọi điều kiện để đạt kết quả cao nhất.