Lịch công tác tuần 6

Tháng Mười 12, 2020 10:20 sáng

THÁNG 10  Tuần 6  ( từ 12/10 – 18/10 )  

                                     Trực tuần: Lớp 3A                                                     

                                                          

THỨ NGÀY SÁNG  CHIỀU TRỰC BAN
SÁNG  CHIỀU
HAI 12/10 Chào cờ :  SHTT đầu tuần                Lên lớp

Tổ chức hội thi GVG cấp trường

 

     Lên lớp -SHCLB      Họp chi hội trưởng các lớp
          

HT-VP

HP – VP
BA 13/10 Lên lớp    Hoàn chỉnh PC xóa mù

PT : “ cô Hoa – cô ngọc anh- VP ”

 

     Lên lớp  -SHCLB        Cô Hoa duyệt PC tại PGD HT – VP HP – VP
14/10                  Lên lớp Sinh hoạt câu lạc bộ Thay sáng thứ bảy HT – VP HP – VP
NĂM 15/10                 Lên lớp         Kiểm tra toàn diện Thầy Bồn và lớp 3A.

TP : “ BGH + cô Oanh ”

              Lên lớp
 
HT-VP   HP – VP
SÁU 16/10                  Lên lớp Hoàn thiện khâu chuẩn bị cho đại hội công chức viên chức                Lên lớp Giờ ra chơi : Đại hội trù bị CCVC  

HT – VP

HP – VP
BẨY 17/10 Đại hội công chức viên chức                 Năm học 2020 – 2021 Nghỉ