Lịch công tác

Lịch công tác tuần 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018                                …

Lịch công tác tuần 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018                                …

Lịch công tác tuần 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018                                …

Lịch công tác tuần 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 1/12/2018                                …

Lịch công tác tuần 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018                                …

Lịch công tác tuần 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018                                …

Lịc công tác tuần 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018                                …

Lịch công tác tuần 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9  Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018                              …

Lịch công tác tuần 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8  Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018                              …

Lịch công tác tuần 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018                              …