Lịch công tác

2-120x76

Lịch công tác tuần36

Tuần 36 ( từ 16/05/2022 – 22/05/2022 )                                        Trực tuần:  LỚP  4C                   …
2-120x76

Lịch công tác tuần 35

Tuần 35 ( từ 09/05/2022 – 14/05/2022 )                                        Trực tuần:  LỚP  4B                   …
2-120x76

Lịch công tác tuần 34

Tuần 34 ( từ 02/05/2022 – 08/05/2022 )                                        Trực tuần:  LỚP  4A                   …
2-120x76

Lịch công tác tuần 33

Tuần 33 ( từ 25/04/2022 – 30/04/2022 )                                        Trực tuần:  LỚP  5C                   …
2-120x76

Lịch công tác tuần 32

Tuần 32 ( từ 18/04/2022 – 24/04/2022 )                                        Trực tuần:  LỚP  5B                   …
2-120x76

Lịch công tác tuần 30

Tuần 30 ( từ 04/04/2022 – 10/04/2022 )                                        Trực tuần:  LỚP  4C                   …
2-120x76

Lịch công tác tuần 29

  Tuần 28 ( từ 29/03/2022 – 04/04/2022 )                                        Trực tuần:  Văn phòng                   …
2-120x76

Lịch công tác tuần 28

Tuần 28 ( từ 21/03/2022 – 26/03/2022 )                                        Trực tuần:  Văn phòng                   …
2-120x76

Lịc công tác tuần 27

Tuần 27 ( từ 14/03/2022 – 20/03/2022 )                                        Trực tuần:  Văn phòng                   …

Lịch công tác tuần 26

Tuần 26 ( từ 7/03/2022 – 13/03/2022 )                                        Trực tuần:  Văn phòng                   …