Lịch công tác

Lịch công tác tuần 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018                              …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018                                …

Lịch công tác tuần 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5  Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018                              …

Lịch công tác tuần 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018                              …

Lịch công tác tuần 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018                              …

Lịch công tác tuần 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG  9/2018 Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018                          …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG  9/2018 Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018                          …