Lịch công tác

Lịch công tác tuần 8

THÁNG 9  Tuần 8  ( từ 26/10 – 31/10 )                                        Trực tuần:…

Lịch công tác tuần 7

THÁNG 9  Tuần 7  ( từ 19/10 – 25/10 )                                        Trực…

Lịch công tác tuần 6

THÁNG 9  Tuần 6  ( từ 12/10 – 18/10 )                                        Trực…
2

Lịch công tác tuần 5

THÁNG 9  Tuần 5  ( từ 05/10 – 10/10 )                                        Trực…

Lịch công tác tuần 4

THÁNG 9  Tuần 4  ( từ 28/9 – 03/10 )                                        Trực…

Lịch công tác tuần 3

THÁNG 9  Tuần 3  ( từ 21/9 – 26/9 )                                        Trực tuần:…

Lịch công tác tuần 2

               THÁNG 9  Tuần 2  ( từ 14/9 – 20/9 )                          …

Lịch công tác tuần 1

  THÁNG 9  Tuần 1  ( từ 7/9 – 12/9 )                                                                      …

Lịch công tác tuần 0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN   THÁNG 9    ( từ 31/8 – 5/9 )                                               …

Lịch công tác tuần 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020                              …